Директорите в Тютюневия комбинат

Директорите в Тютюневия комбинат

I. Александър Петров Пачов Александър пачов

Роден в с. Габрово, Ксантийско /днешна Гърция/. След Първата световна война семейството се преселва в Асеновград. Работи като тютюноработник в редица тютюневи складове в Асеновград и Пловдив.
На 4 декември 1947 г. е избран за директор на новоучредения клон в Асеновград при Българския държавен тютюнев монопол – София.
На проведено годишно събрание на тютюнева кооперация „Асенова крепост” на 4 април 1948 г. е избран за неин председател. Под негово ръководство се извършва сливането на кооперацията с РКС „Рожен”.
На 29 април 1948 г. Александър Пачов отново заема директорския пост при Тютюневия монопол, но за кратко време. Изтеглен е на работа на БДТМ, където заема различни ръководни длъжности.

 

II. Юрдан Димитров Божанов  Юрдан Божанов

Роден в с. Чешнигирово, Пловдивско. Учи в асеновградската гимназия, след което остава да живее тук. Постъпва на работа в тютюнева кооперация „Асенова крепост” като счетоводител.
При учредяването на местния клон на БДТМ влиза в неговото ръководство и изпълнява длъжността началник-служба. Назначен е със заповед N 769 от 30 ноември 1947 г., но встъпва в длъжността от 1 декември с.г..
Със заповед N 2102 от 11 декември 1948 г. е повишен за счетоводител – ръководител IV категория. С предписание N 22813 от 18 декември 1948 г. на Главната дирекция му е възложено временно да изпълнява длъжността директор. Преназначен е за директор на 28 август 1949 г..
На 25 февруари 1955 г. е освободен от длъжност и е назначен за началник отдел „Административен”. На 27 август с.г. длъжността е съкратена и е назначен за счетоводител. Атанас Тотков пише за него: „Работлив и принципен в работата, честен в отношенията си с хората, обичащ младите кадри”.

 

III. Стефан Атанасов Вангелов  Стефан вангелво

Роден на 13 ноември 1910 г. в с. Дряново, Серско /днешна Гърция/. Преселва се в Асеновград. Тук работи като тютюноработник и взема участие в стачните борби на тютюноработниците.
През 1943-1944 г. е партизанин. След 1944 г. за кратко време е служител на МВР. По решение на ГК на партията е изпратен на работа в тютюнева кооперация „Асенова крепост”. При учредяване на местния клон на БДТМ влиза в неговото ръководство. Със заповед 772 от 30 ноември 1947 г. на Главна дирекция на БДТМ е назначен за помощник-експерт и влиза в ръководството на клона. От 6 декември 1948 г. е повишен за експерт II степен, а от 1 юни 1950 г. за експерт I степен. От 1952 г. е Главен технически ръководител на клона.
От 1 февруари 1955 г. е назначен за директор на клона и работи като такъв до 5 януари 1960 г., когато е освободен от длъжността поради минаване в пенсия.

 

IV. Атанас Димитров Тотков  тотков

Роден в с. Хвойна, Смолянско. Завършва Агрономическия факултет в София през 1949 г.. през 1949 г. започва работа в Асеновград като районен експерт по тютюна. От 1954 г. е Главен технолог в местния клон на БДТМ.
Напуска предприятието през 1958 г. и работи в Промишлен отдел към Пловдив-окръг, като отговаря за тютюнопроизводството и изкупуването. На 25 януари 1960 г. Атанас Тотков е назначен за директор на Тютюневия монопол в Асеновград. Напуска работа през 1968 г., като е назначен за директор на Тютюнева промишленост –Пловдив, съгласно заповед N 23 от 2 януари 1968 г. След обединяването на двете предприятия в Пловдив през 1969 г., като директор става Николина Добрева, Атанас Тотков е назначен за заместник директор по производствените въпроси. От няколко години е председател на кооперацията в с. Бенковски, Пловдивско.

 

V. Атанас Димитров Дуков  дуков

Роден на 31 януари 1934 г. в Асеновград. Завършва Икономическия институт в гр. София.
Работи в Тютюневия монопол в началото като плановик, а след това началник отдел „Труд и работна заплата”. Със заповед N 27 от 23 януари 1968 г. е назначен за директор на Тютюневия монопол. През януари 1976 г. преминава на обществена работа.
След напускане на Общинския комитет на партията, преминава на работа в „Булгартабак” – София като директор на дирекция „Планово-икономическа” от 1.12.1987 г. до 30.06.1994 г.. След пенсионирането си продължава да работи във фонд „Тютюн”.

 

VI. Стоил Атанасов Вангелов  стоил вангелов
Роден на 18 май 1921 г. в Асеновград. Тук завършва прогимназиалното си образование. Започва да работи като тютюноработник в тютюневите складове в града. Участва в антифашистката борба като партизанин.
През 1948 г. завършва Военно-политическия отдел при Военната академия. Започва работа като политически офицер в армията. През 1954 г. е избран за секретар на ГК на БКП, а от 1956 г. – секретар на Околийския комитет на БКП. От 1958 г. е председател на ТКЗС Асеновград. От 1960 г. до 1963 г. е заместник-председател на ГНС – Пловдив. От 1963 – 1971 г. е директор на „Зърнени храни” в Асеновград.
От 1971 г. до 23 февруари 1976 г. е директор на завод „Химик”. От 28 февруари до декември 1985 г. е директор на Тютюнев комбинат – Асеновград, след което е пенсиониран.

 

VII. Ангел Димитров Щерев  ангел щерев

Роден на 20 ноември 1936 г. в с. Лясково, Пловдивско. Завършва Селскостопанския техникум по тютюна в гр. Пещера. През 1968 г. завършва задочно Висшия селскостопански институт в гр. Пловдив, специалност „Тютюнопроизводство”.
В Тютюневия монопол работи от 1956 г.. След отбиване на военната си служба през 1959 г. отново постъпва в монопола. Отначало работник, старши техник по тютюна, технолог, началник-участък, началник-цех, началник-отдел „Производствен”.
На 20 декември 1985 г. е назначен за директор на местния клон на Тютюнев комбинат. Едновременно е и директор на ПУЦ при комбината от 1 януари 1986 г.. От 7 декември 1993 г. е издигнат за Председател на „Булгартабак Холдинг” ЕАД гр. София. След освобождаването му от ръководството на Булгартабак минава в пенсия.

 

VIII. Христо Йорданов Илиев  илиев

Роден на 4 септември 1937 г. в с. Калековци, Софийско. През 1963 г. завършва ВИХВП – Пловдив, специалност „Технология на тютюна и тютюневите изделия”. През 1970 – 1972 г. чрез следдипломна специализация придобива специалност инженер – механик.
За 1962 г. работи в цигарена фабрика „Родопи” – Пловдив като стажант – технолог. На 1 септември 1963 г. започва работа по разпределение в Тютюнев монопол – Асеновград. Тук работи като технолог, групов майстор, старши техник, а през периода от 1 януари 1967 г. до 31 юли 1972 г. е началник цех на цигареното производство.
През 1972-1975 г. е началник отдел „Технически прогрес” в ИТТИ – Пловдив. От 1 юни 1975 г. до 1 септември 1975 г. е заместник-директор на СПТУ по тютюна в Асеновград. От 1 септември 1979 г. до 31 август 1988 г. е директор на Междуучилищния център в Асеновград. От септември 1988 г. до 6 юли 1992 г. е директор на СПТУ по Хранително вкусова промишленост в Асеновград. До 29 септември 1993 г. е безработен, а от тази дата работи като технолог в „Асеновград БТ” АД. От 1 март до 12 октомври 1994 г. е заместник-директор. От 26 септември 1994 г. до 16 май 1995 г. е директор. От 1 юни 1995 г. до 3 ноември 1997 г. е заместник-директор, след което излиза в пенсия.

 

IX. Господин Георгиев Господинов Господинов

Роден на 10 март 1955 г. в с. Дрипчево, Хасковско. Образованието си завършва в Свиленград. През 1975-1980 г. е студент във ВХВП –Пловдив, специалност „Технология на тютюна и тютюневите изделия”. Има следдипломна квалификация в Института за национално и световно стопанство.
През 1980 г. работи в ТК „Родопи” гр. Пловдив като ферментатор по качеството.
От 1 февруари 1982 г. до 31 януари 1986 г. е началник отдел ОТКК, а през 1986 г. е началник отдел “Производствено технологичен”. От 1 януари 1987 г. до 31 декември 1989 г. е заместник-директор. През 1990-1992 г. е началник „Производствено технологичен”. От 1 юли 1992 г. до 11 април 1993 г. е главен технолог. От 12 април 1993 г. до 31 май 1995 г. е ръководител направление „Фабрикация”.
От 1 юни 1995 г. е изпълнителен директор на „Асеновград БТ” АД до 22.07. 1999 г.

 

X. Евгени Коцев Костенаров                Костенаров

Роден на 22.04. 1949 г. в гр. Петрич, Благоевградско. Средно икономическо образование завършва в гр. Кюстендил, а висше – в Икономическия институт гр. София.
Заемал е следните длъжности:
– Изчислителен център в Пловдив – „Проектант на АСУ”
– СМК – Пловдив – Изчислителен център – „Главен проектант”
– СД „ИСС” – Пловдив – сега „Пловдивинвест” – „Главен счетоводител.
– От 22.07.1999 г. е Изпълнителен директор на Асеновград БТ” АД“

 

Извадка от книгата на Ангел Кръстев ” Тютюневата промишленост в Асеновград” (1948-1999 г.)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *